1. Inicio

Tradución automática

En Fundación EROSKI sempre consideramos importante adaptar a nosa proposta de contidos á realidade plurilingüe da sociedade á que nos debemos. Así, desde hai anos, a revista impresa Consumer EROSKI edítase mensualmente en castelán, éuscaro, galego e catalán; e unha parte significativa dos contidos dixitais ofrécese tamén nos catro idiomas.

Agora, a través do proxecto conxunto entre Fundación EROSKI e Fundación Elhuyar, incorporamos o plurilingüismo ao portal web www.consumer.es. A sinerxía entre Fundación Elhuyar (entidade pioneira na investigación e desenvolvemento de tecnoloxías de tradución) e Fundación EROSKI (cuxo corpus de contidos sobre consumo é líder mundial) foi frutífera. A colaboración entre ambas as entidades permitiu incorporar unha solución tecnolóxica innovadora que permite acceder aos contidos de www.consumer.es en castelán, éuscaro, catalán e galego.

En Fundación EROSKI e en Elhuyar Fundazioa estamos convencidos de que o lector atopará un texto lingüisticamente satisfactorio, que suporá un antes e un despois na dispoñibilidade de recursos e contidos dixitais sobre consumo, axeitados á realidade lingüística da nosa sociedade. Tampouco dubidamos de que o lector saberá contextualizar os posibles erros na tradución, inevitables nun proxecto destas características.