1. Inicio

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Política de protección de datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

1. Responsable do tratamento

EROSKI, S. COOP. (en diante, EROSKI) _Barrio San Agustín, s/n. 48230 Elorrio, Bizkaia

Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos: dpo@eroski.es

2. Que datos tratamos e durante canto tempo?

EROSKI tratará:

(i) os datos de carácter persoal facilitados con ocasión do rexistro, en xeral; identificativos, características persoais, e de contacto electrónico, en particular;

(ii) datos derivados da relación comercial con EROSKI, isto é, os procedentes do uso dos distintos Servizos do MEDIO E/Ou CONTORNA DIXITAL;

(iii) Os datos autorizados en caso de rexistro por medio do login de redes sociais;

(iv) os resultantes de procesos informáticos (hábitos de navegación ou uso do MEDIO E/Ou CONTORNA DIXITAL), Dirección IP e información recompilada a través de cookies, etiquetas de píxel e outras tecnoloxías;

(v) aqueles que EROSKI poida inferir a partir de datos lícitamente obtidos.

EROSKI tratará e almacenará os datos mentres o usuario estea activo no MEDIO E/Ou CONTORNA DIXITAL e sexa cliente, así como durante o prazo de prescrición de obrigacións legais, que puidesen nacer de posibles responsabilidades vinculadas ao tratamento dos datos de cliente.

3. En que consente o Usuario cando facilita os seus datos?

Ao cumprimentar os distintos formularios o usuario aceptará en cada caso a política de protección de datos e outorgará así o seu consentimento inequívoco ao tratamento dos seus datos persoais.

A Web e/ou MEDIO DIXITAL dispón dos seguintes formularios a través dos que se solicitarán datos; o usuario poderá autorizar o tratamento en cada caso:

3.1 Contacto: EROSKI tratará os datos solicitados co fin de prestar os servizos solicitados polos Usuarios, así como atender as súas consultas e/ou suxestións. Estes serán almacenados mentres exista unha relación activa a nivel comercial, negocial e/ou de atención ao cliente, unha vez concluída EROSKI suprimirá os seus datos.

3.2 Blog/ Artigos: EROSKI tratará os datos solicitados co fin de publicar o comentario no post/artigo elixido polo usuario e identificar a súa achega. Estes datos serán tratados polo período no que o post estea publicado.

3.3. Subscrición Newsletter: EROSKI tratará os datos solicitados co fin de remitir a comunicación solicitada. Estes serán almacenados mentres exista unha relación activa a nivel comercial e/ou de atención ao cliente, unha vez concluída EROSKI suprimirá os seus datos. Non obstante o anterior, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición, seguindo o procedemento descrito no punto 4 ou indicado en todas as comunicacións recibidas por medios de comunicación electrónica.

O suposto de que os Usuarios faciliten datos de carácter persoal de terceiras persoas, informará a devanditos terceiros do contido dos datos facilitados, da existencia e finalidade do ficheiro onde se conteñen os seus datos, da posibilidade de exercitar os dereitos e identificará a EROSKI como responsable do tratamento.

4. Pode o usuario oporse a recibir comunicacións comerciais ou ao tratamento con fins promocionais?

O Usuario pode oporse en calquera momento a recibir comunicacións e ao tratamento dos seus datos para fins comerciais e promocionais, facendo clic no enlace de baixa de cada unha das comunicacións que reciba; por escrito a través da área de contacto, dpo@eroski.es ou Equipo DPO de EROSKI S. COOP. Bº San Agustin s/n- 48230 Elorrio (Bizkaia).

5. Os datos son comunicados a terceiros?

a. Administración Pública, Xulgados e Tribunais

Se as autoridades gobernamentais, talles como os corpos de seguridade do estado, Xuíces e/ou Tribunais, solicitan ou requiren información ou si é necesario presentala para cumprir algunha Lei, EROSKI comunicase a devanditos terceiros os datos que estes formalmente soliciten.

6. Como pode o cliente exercer os seus dereitos de revogación, acceso, supresión, oposición, rectificación, limitación, portabilidad?

Todo cliente poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, revogar o seu consentimento, oporse ao seu tratamento, limitar o mesmo e/ou solicitar a portabilidad dos seus datos, por escrito a través da área de contacto, dpo@eroski.es ou Equipo DPO de EROSKI S. COOP. Bº San Agustin s/n- 48230 Elorrio (Bizkaia).

7. Medidas de Seguridade e Confidencialidade da información.

EROSKI adoptou as medidas oportunas de seguridade nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que o cliente facilite, velando así pola súa integridade, dispoñibilidade e confidencialidade.

8. Política de Cookies

EROSKI utiliza cookies. Toda a información respecto diso na Política de Cookies.

9. Cambios na Política de Privacidade

EROSKI cumpre escrupulosamente coas leis aplicables á protección de datos e a privacidade dos usuarios. Para iso, resérvase o dereito a modificar unilateralmente, en calquera e sen aviso previo, as condicións da presente Política de protección de datos para adecuala a calquera cambio normativo ou a calquera modificación na presentación e configuración da Web e/ou MEDIO DIXITAL.