1. Inicio ·
Historia

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Credencial

Na actualidade existen varios modelos de credencial válidos:

 • O oficial e recomendado desde a Oficina de Acollida ao Peregrino, tramitado e impreso pola Catedral de Santiago e que envía ás distintas Parroquias, Bispados e Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago que a solicitan.
 • As credenciais que facilitan algunhas Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago, tanto de fóra de España como do noso país, que poden variar no deseño ou no tipo de papel.
 • As cartas de presentación redactadas e asinadas polos párrocos. Son unha alternativa case desaparecida pero é posible pedir a un párroco que redacte un documento selado cos datos do peregrino, o lugar de partida, a data e o tipo de peregrinación escollida.
 • A Credencial ou Acreditación Xacobea Universitaria. É unha iniciativa que no ano 2002 puxo en marcha a Asociación de Antigos Alumnos da Universidade de Navarra xunto coas universidades españolas situadas no Camiño Francés co obxectivo de difundir o Camiño de Santiago entre o colectivo universitario a escala internacional. Con esta credencial o peregrino tamén pode aloxarse en albérguelos do Camiño e solicitar en Santiago a Compostela tradicional. Ademais considérase que un peregrino completou a Peregrinación Xacobea Universitaria cando realizou na súa totalidade, e neste caso particular non só os últimos cen quilómetros, polo menos o tramo español dalgún dos itinerarios do Camiño de Santiago. Pódese solicitar a través de https://www.unav.es/alumni/campusstellae/solicita.html e recíbese directamente no domicilio. Tamén se pode recoller no edificio Central da Universidade de Navarra (Pamplona) situado no propio Camiño de Santiago ao seu paso polo Campus Universitario de Pamplona. Unha vez completado o Camiño, si deséxase conseguir a Compostela Universitaria, débese enviar (por correo postal ou por correo electrónico) ou entregar persoalmente na Oficina de Alumni (edificio Central, Campus Universitario, 31080 Pamplona. España) o orixinal ou unha fotocopia da Credencial Xacobea Universitaria debidamente selada cos selos das diferentes universidades do itinerario realizado (para cada itinerario ou ruta xacobea basta con selar nunha universidade por cidade); polo menos dous selos por día do paso polos diferentes albergues, parroquias, etc.; o selo da Universidade de procedencia do universitario peregrino e o selo da Oficina do Peregrino de Santiago de Compostela. É importante aclarar que non fai falta ser universitario ou ex-univesitario para solicitar o credencial pero si para obter a Compostela Universitaria. Máis información en http://www.campus-stellae.org

A credencial oficial, impresa en cartolina, consta de 14 páxinas de 16 x 19 centímetros que se abren en forma de acordeón. Trátase dun impreso, destinado a servir de carta de presentación, selado e enchido por unha Parroquia, Catedral, Bispado, Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, etc. ao comezo do Camiño. Nas páxinas do interior colócanse os selos de albérguelos, parroquias, etc. que certifican o paso do peregrino por ese lugar. Ao chegar a Santiago, na Oficina de Acollida do Peregrino (situada enla Rúa do Vilar, 1. Teléfono: +34 981 56 88 46. E-mail: info@peregrinossantiago.es) estámpase a data e o selo da S.A.M.I Catedral de Santiago e entrégase a Compostela a aqueles que realicen polo menos os últimos 100 quilómetros a pé ou cabalo, ou 200 en bicicleta.

Consideracións necesarias da credencial:

No dorso da última folla do caderno pequeno enuméranse estas consideracións necesarias:

 • Esta credencial é só para os peregrinos a pé, bicicleta ou cabalo, que desexan desexan facer a peregrinación con sentido cristián, aínda que só sexa en actitude de procura.
 • A credencial ten o obxectivo de identificar ao peregrino, por iso a institución que lle presenta deberá ser unha Parroquia, Confraría, Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, etc.
 • A credencial non xera dereitos ao peregrino. Ten dúas finalidades prácticas:
  1. Permite o acceso a albérguelos que ofrecen a hospitalidade cristiá do camiño.
  2. Para solicitar a 'Compostela' na catedral de Santiago, que é a certificación de cumprir a peregrinación.

A "Compostela" concédese só a quen fai a peregrinación con sentido cristián: devotionis affectu, voti vel pietatis causa (motivada pola devoción, o voto ou a piedade) e só aos que chegan até a tumba do Apóstolo percorrendo polo menos os últimos 100 quilómetros a pé ou dacabalo, ou 200 km en bicicleta.

A credencial do peregrino, por tanto, só pode expedila a Igrexa a través das súas institucións propias (Bispado, Parroquia, Confraría, etc) ou autorizadas (Federación de Asociacións, Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, etc). Só así poderá concederse a "Compostela" no S. a. M. I. Catedral de Santiago.

Os refuxios carecen de subvencións e deberían manterse, dentro da súa austeridade, coa colaboración dos peregrinos (limpeza, coidado das instalacións, facilitar o descanso, axuda económica...).

Aos grupos organizados con coche de apoio ou en bicicleta, rógase que busquen acubillo alternativo distinto dos refuxios de peregrinos.

O portador da credencial acepta estas condicións.