1. Hasiera

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Legezko oharra

1.- SARRERA

Web gune honetan sartu ahal izateko, aldez aurretik erabiltzaile guztiek irakurri eta onartu egin beharko dituzte klausula-orri hauetan jasotako baldintzak, baldintzak, jakinarazpenak, oharrak eta gainerako lege-oharrak. Erabiltzailea sartzeak eta ondoren hura erabiltzeak berarekin ekarriko du espresuki, erabat eta erreserbarik gabe adostasuna edukiarekin. Sarrera hori doakoa da. Erabiltzailea ez badago ados Nabigatzeko Baldintza Orokorren edukiarekin, webgune hau utzi beharko du, eta ezin izango du ez sartu ez eskaintzen dituen zerbitzuak eskuratu. Era berean, berariaz eta salbuespenik gabe onartzen du web gune honetan, haren zerbitzuetan eta zerbitzu horien edukietan sartzeko eta horiek erabiltzeko erantzukizuna bere gain hartzen duela. Web honetara sartzea doakoa da eta ez da beharrezkoa aldez aurretik harpidetzea edo erregistratzea. Egon daitezkeen beste web guneekiko konexioak eta erabiltzaileak egin dezakeen erabilera erabiltzeko, Erabiltzeko Baldintza Orokor hauek bete beharko dira, baita web gune horiek behar dituzten balizko baldintza bereziak ere. Baimendutakoa ez den beste edozein erabilera debekatuta dago. EROSKI S. Koop. alde bakarretik alda ditzake, web hau konfiguratzea egokia iruditzen zaion edozein unetan, zerbitzuaren baldintzak eta haren edukia, bai eta horiek ezabatu, mugatu edo bertan behera utzi ere, aldi baterako edo behin betiko, eta aldaketa horren berri eman ahal izango dio erabiltzaileari, betiere inguruabarrek horretarako aukera ematen badute, web orrian argitaratuta.

2.- WEB HONEN TITULARRAREN IZENA

EROSKI S. Koop. San Agustin auzoa, z/g. 48230 Elorrio Bizkaia IFK.- F-20033361 info@οes

Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioan, Fundazioen eta Babespeko Entitateen Zuzendariordetza Nagusian inskribatua, 48/0132 zenbakiarekin.

3.- ZERBITZU-EMAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

1.- Zerbitzu-hornitzaile gisa, EROSKI S. Koop. web honek eskaintzen dituen zerbitzuak eman, erabiltzailearekin izan litezkeen komunikazioen sekretua eraginkortasunez bermatu eta, hala badagokio, sortzen diren erreklamazioei erantzun behar die. 2.- Zerbitzuak mantendu, konpondu, eguneratu edo hobetzeko lanak eginez gero, EROSKI S. Koop. eskubidea du web gune honetara sartzeko aukera eten eta aurreabisatu beharrik gabe, bai eta zerbitzuak eman edo bertan behera uzteko eskubidea ere. Hala ere, erabiltzaileei horren berri ematen saiatuko da, egoerak horretarako aukera ematen badu. 3.- Erabiltzaileek webgune honen bidez emandako zerbitzu eta/edo datuez eta/edo informazioaz egin dezaketen erabilera erabiltzailearen kontura eta arriskuz egingo da. EROSKI S. Koop. ez du bermatzen, zuzenean edo zeharka, eskainitako informazioa edo zerbitzuak, salbu eta lege aplikagarrien arabera sozietate honen eta erabiltzailearen arteko akordio batean esplizituki eman edo deskribatu behar diren bermeak. EROSKI S. Koop. ez du bermatzen hirugarren pertsonek emandako edukia, eta ez du bermatzen erabiltzaileek edo beste edozein pertsonak emandako informazioaren egiazkotasuna, fidagarritasuna, zehaztasuna, egokitasuna edo egokitasuna. 4.- Webgune honen gaineko jabetza intelektualaren eskubideak EROSKI S.A.ren jabetzakoak dira. Koop. Kopiatzeko, banatzeko, publikoki komunikatzeko eta eraldatzeko eskubideak soilik konpainia horrenak dira, hirugarrenek hitzorduetarako eskubidea erabiltzearen kalterik gabe.

4.- ERABILTZAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

1.- Uneoro, erabiltzaileak webgune honetako zerbitzuak legez erabili behar ditu, indarrean dagoen legediaren arabera eta EROSKI S.A.ren jabetza intelektualeko eskubideak errespetatuz. Koop. edo hirugarrenentzakoa. Ildo horretatik, erabiltzaileak bermatzen du web honen bidez egiten dituen jarduerak legera, moralera, ordena publikora eta ohitura onetara egokituko direla, eta ez direla inolaz ere iraingarriak izango EROSKI Sren izen ona eta irudi komertziala lortzeko. Koop. edo EROSKI TALDEA osatzen duten beste edozein sozietate, webgunearen beste erabiltzaile batzuentzat edo hirugarrenentzat. 2.- Erabiltzaileak ez ditu egingo EROSKI S.A.ren eskura jartzen dituen zerbitzuak. Koop. edukiak kaltetzen edo aldatzen dituen ekintzarik ez da egingo, ez eta webaren funtzionamendu egokia oztopatuko ere, eta ez du inolako arazo teknikorik sortuko, ez du birus informatikorik ekar dezakeen edo web orri hau osorik edo partez kaltetu, oztopatu edo atzemateko moduko elementurik transferituko, ez eta beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoa aldatu ere. 3.- Edozein arrazoirengatik sartu diren datuen egiazkotasunaren gaineko erantzukizuna esklusiboa da; beraz, datu faltsuak edo zehaztugabeak eman baditu, EROSKI S. Koop. web honetan sartzea debekatzeko eskubidea du.

5.- WEBGUNEAREN ETA BERE ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDUAGATIKO BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA KENTZEA

1.- EROSKI S. Koop. ez du bermatzen web gune honen eta haren zerbitzuen erabilgarritasuna eta funtzionamendua. Horrela, ez da inolako erantzukizunik izango web gunearen eta haren zerbitzuen erabilgarritasunik ezak edo jarraitutasunik ezak sor ditzakeen edozein motatako kalte-galerengatik, ez eta erabiltzaileek web gune honi eman ahal izan dizkioten erabilgarritasunengatik ere. Nolanahi ere, EROSKI S. Koop. ahaleginik onenak egingo ditu web-orri honen eskuragarritasunari eusteko. 2.- EROSKI S. Koop. erabiltzaileen eskura jartzen ditu datu pertsonalen pribatutasun-sistemak, hirugarrenek datuetara sartzea galarazteko. EROSKI S. Koop. erabiltzaileak emandako datu pertsonalen osotasuna, konfidentzialtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren segurtasun neurri tekniko eta antolakuntzakoak ezarri ditu. Alde horretatik, sozietate horrek ez du erantzukizunik izanen horren berri izanez gero sortutako kalte-galerengatik. 3.- EROSKI S. Koop. arlo honetako segurtasuna bermatzeko neurri egoki guztiak ezarri ditu, ez du kontrolatzen eta bermatzen web orri honetako edukietan birusik edo bestelako elementurik ez egotea, erabiltzailearen sistema informatikoan (softwarea eta hardwarea) edo bere sistema informatikoan gordetako dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan aldaketak eragin ditzaketenak. EROSKI S. Koop. ez da inolako erantzukizunik izanen sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan, fitxategietan eta abarretan birusak egoteagatik sor daitezkeen kalte eta galerengatik. 4.- EROSKI S. Koop. ez du obligaziorik eta ez du kontrolatzen erabiltzaileek web gune hau, zerbitzuak eta edukiak nola erabiltzen dituzten. Bereziki, sozietate honek ez du bermatzen erabiltzaileek webgune hau, bertako zerbitzuak eta edukiak Baldintza Orokor hauen eta, hala badagokio, aplikagarri diren Baldintza Partikularren arabera erabiliko dituztenik, ezta modu arduratsu eta zuhurran erabiliko dituztenik ere. Sozietate honek ere ez du zertan egiaztatu eta ez du egiaztatzen erabiltzaileen identitatea, ezta erabiltzaileek beste erabiltzaileei ematen dizkieten datuen egiazkotasuna, indarraldia, zehaztasuna eta/edo egiazkotasuna ere. 5.- Erabiltzaileak onartzen du ataria asmo onez sortu eta garatu duela EROSKI S.A.k. Koop. barne- eta kanpo-iturrietatik datorren informazioarekin, eta gaur egungo egoeran eskaintzen die erabiltzaileei; zehaztugabetasunak edo akatsak izan ditzake. Horregatik, erabiltzaileak EROSKI S salbuesten du. Koop. Atariak bertan nabigatzen duen bitartean izan dezakeen fidagarritasunari, erabilgarritasunari edo itxaropen faltsuari buruzko edozein erantzukizun.

6.- JABETZA INTELEKTUALA

Webgune honen edukiaren gaineko eskubide guztiak EROSKI S.A.renak dira. Lankidetza, edukiak betetzeko kontratua sinatu duten enpresena izan ezik, eta jabetza intelektual eta industrialari buruzko Estatuko eta nazioarteko arauek babesten dituztenak. EROSKI Sren diseinua, irudiak, mapak, grafikoak, markak, errotuluak, ikur bereizgarriak edo logoak. Koop., frames, bannerrak, softwarea eta haren kodeak, iturria eta objektua, etab. webgune honen titularra EROSKI S da. Koop., horien gaineko ustiapen-eskubideak legez eta esklusiboki dituela. EROSKI TALDEA osatzen duten gainerako sozietateetako logoak edo ikur bereizgarriak, erabiltzaileak nabigatzen duen bitartean web honetan ager daitezkeenak, horietako bakoitzaren titulartasunekoak dira, eta, legitimoki, sozietate horien gaineko ustiapen-eskubideak soilik dituzte, eta berariaz onartzen da horiek web orri honetan sartzea, hala badagokio. Webgune honetara sartzen den erabiltzaileak ezin ditu kopiatu, aldatu, banatu, transmititu, erreproduzitu, argitaratu, laga, saldu edo lortutako informaziotik eratorritako produktu edo zerbitzu berriak sortu Consumer Eroskiren baimen espresurik gabe eta bere jatorria berariaz aipatu gabe. Erabiltzailearen erabilera pertsonalerako eta ez-komertzialerako bistaratzea eta kargatzea baino ez da baimenduko, eta ezin da hirugarren pertsona edo entitateetara zabaldu. Webgune honetako grafikoen edo diseinuen titulartasuna EROSKI S.A.ren enpresa laguntzaileak badira. Koop. baldintza hauek ere aplikatuko zaizkie, besterik itundu ezean. Erabat debekatuta dago erabiltzaileak web honen edukia edo egitura aldatzea. EROSKI S. Koop. web honen edukiak pornografikoak, xenofoboak, diskriminatzaileak, arrazistak, difamatzaileak edo indarkeria sustatzen ez dutenak izan ez daitezen begiratuko du. Era berean, erabiltzaileentzat kaltegarria izan daitekeen edozein gorabehera saihesten saiatuko da.

7.- DATU PERTSONALEN BABESA

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio guztia datuak babesteko politikan jasota eta zehaztuta dago. Hala ere, jakinarazten da: 7.a) Zerbitzu batzuetara sartu eta/edo horietako batzuk erabiltzeko, beharrezkoa da erabiltzaileek aldez aurretik EROSKI S, COOP.-i datu pertsonal batzuk ematea (aurrerantzean, “Datu pertsonalak”). Datu horiek EROSKI S, COOP.-ek fitxategi automatizatu batean tratatu eta sartuko ditu, kasu bakoitzean dagozkion xedeekin, baina, batez ere, erabiltzaileak EROSKI S/COOP zerbitzuari emandako datuak dira. 7.b) Gorabehera horiek guztiak EROSKI S. coop.ek aldez aurretik eta behar bezala jakinaraziko dizkie erabiltzaileei, legeak hala eskatzen duen kasuetan eta moduan. 7.c) Erabiltzaileak hirugarren pertsonei buruzko datu pertsonalak ematen baditu, hirugarren horiei emango die emandako datuen edukiaren berri, bere datuak biltzen dituen fitxategiaren existentziaren eta helburuaren berri, eskubideak erabiltzeko aukeraren berri, EROSKI S, COOP identifikatuko du eta hirugarren horren baimena lortu beharko du EROSKI S, COOP.-i horren datuak jakinarazteko. 7.d) EROSKI S. coop.ek bermatzen du dagozkion segurtasun-neurriak hartu dituela bere instalazio, sistema eta fitxategietan. Halaber, EROSKI S. coop.ek datu pertsonalen konfidentzialtasuna bermatzen du. Hala ere, EROSKI S. coop.ek agintari publiko eskudunei jakinaraziko dizkie bere esku dauden datu pertsonalak eta beste edozein informazio, bere sistemen bidez eskuragarria bada eta kasu horretan aplikatzekoak diren legezko eta erregelamenduzko xedapenen arabera eskatzen bada. 7.c) Erabiltzaileek onartuak dituzte datuak eskuratzeko, ezabatzeko, zuzentzeko, mugatzeko, haien tratamenduari aurka egiteko, baimena ezeztatzeko edo beren datuen eramangarritasuna eskatzeko eskubideak. Horretarako, EROSKI S, COOP. enpresarekin harremanetan jarri behar dute, Datuak Babesteko Politikan horretarako azaltzen den prozedurari jarraituz.

8.- HIPERTESTU-ESTEKAK

Hirugarren inork ezin izango du “framing” harremanik ezarri bere web orrien eta web orri honen artean. Webgune honek EROSKI S.A.k kudeatzen ez dituen beste atari edo web gune batzuekiko loturak edo estekak izan baditzake. Koop., sozietate honek adierazten du ez duela inolako kontrolik egiten atari edo web gune horietan, eta ez dela haien edukiaren erantzule. Webgune honek izan ditzakeen estekak informazio erreferentzia gisa baizik ez dira eskainiko, edukiei, jabeei, zerbitzuei edo eskainitako produktuei buruzko inolako baloraziorik gabe. Betiere, EROSKI S. Koop. eta EROSKI TALDEA osatzen duten enpresek ez dute inolako erantzukizunik izango hirugarren horiek emandako zerbitzuei dagokienez, baldin eta erreklamazioren bat aurkezten badute eta erreklamazioren bat aurkezten badute.

9.- KLAUSULEN BALIOGABETASUNA ETA ERAGINKORTASUNIK EZA

Webgune honetako nabigazioko eta erabilerako Baldintza Orokor hauetako edozein klausula erabat edo partzialki baliogabetzat edo ez-eraginkortzat jotzen bada, xedapen horri edo haren zati bati bakarrik eragingo dio, eta baliorik gabe edo eraginik gabe geratuko da. Gainerako baldintza orokorrek bere horretan jarraituko dute, eta ez jartzeagatik ukituko den xedapena edo haren zatia izango da, non eta, baldintza orokor hauetan funtsezkoa izateagatik, osorik ukituko ez diren.

10.- LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Erabiltzeko eta nabigatzeko baldintza orokor hauek eta erabiltzailearen eta EROSKI S.A.ren arteko edozein harreman. Koop. Espainiako legeriak arautuko ditu. Baldintza orokor hauek edo erabiltzailearen eta EROSKI S.Coop.en arteko harremanek eragindako edozein auzitarako. bi aldeek, dagokien beste edozein foruri espresuki uko eginez, Bilboko (Bizkaia) epaitegi eta auzitegien jurisdikzio eta eskumen esklusiboaren mende jartzen dira.