1. Inici

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Política de protecció de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Responsable del tractament

EROSKI, S. COOP. (d'ara endavant, EROSKI) _Barri Sant Agustí, s/n. 48230 Elorrio, Bizkaia

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@eroski.es

2. Quines dades tractem i durant quant temps?

EROSKI tractarà:

(i) les dades de caràcter personal facilitats en ocasió del registre, en general; identificatius, característiques personals, i de contacte electrònic, en particular;

(ii) dades derivades de la relació comercial amb EROSKI, això és, els procedents de l'ús dels diferents Serveis del MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL;

(iii) Les dades autoritzades en cas de registre per mitjà del login de xarxes socials;

(iv) els resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o ús del MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL), Adreça IP i informació recopilada a través de cookies, etiquetes de píxel i altres tecnologies;

(v) aquells que EROSKI pugui inferir a partir de dades lícitament obtingudes.

EROSKI tractarà i emmagatzemarà les dades mentre l'usuari estigui actiu en el MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL i sigui client, així com durant el termini de prescripció d'obligacions legals, que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client.

3. En què consent l'Usuari quan facilita les seves dades?

En emplenar els diferents formularis l'usuari acceptarà en cada cas la política de protecció de dades i atorgarà així el seu consentiment inequívoc al tractament de les seves dades personals.

La Web i/o MIG DIGITAL disposa dels següents formularis a través dels que es recaptaran dades; l'usuari podrà autoritzar el tractament en cada cas:

3.1 Contacte: EROSKI tractarà les dades recaptades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats pels Usuaris, així com atendre les seves consultes i/o suggeriments. Aquests seran emmagatzemats mentre existeixi una relació activa a nivell comercial, negocial i/o d'atenció al client, una vegada conclosa EROSKI suprimirà les seves dades.

3.2 Blog/ Articles: EROSKI tractarà les dades recaptades amb la finalitat de publicar el comentari en el post/article triat per l'usuari i identificar la seva aportació. Aquestes dades seran tractades pel període en el qual el post estigui publicat.

3.3. Subscripció Newsletter: EROSKI tractarà les dades recaptades amb la finalitat de remetre la comunicació sol·licitada. Aquests seran emmagatzemats mentre existeixi una relació activa a nivell comercial i/o d'atenció al client, una vegada conclosa EROSKI suprimirà les seves dades. No obstant l'anterior, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció, seguint el procediment descrit en el punt 4 o indicat en totes les comunicacions rebudes per mitjans de comunicació electrònica.

El supòsit que els Usuaris facilitin dades de caràcter personal de terceres persones, informarà dites terceres del contingut de les dades facilitades, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, de la possibilitat d'exercitar els drets i identificarà a EROSKI com a responsable del tractament.

4. Pot l'usuari oposar-se a rebre comunicacions comercials o al tractament amb finalitats promocionals?

L'Usuari pot oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions i al tractament de les seves dades per a fins comercials i promocionals, fent clic en l'enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi; per escrit a través de l'àrea de contacte, dpo@eroski.es o Equip DPO d'EROSKI S. COOP. Bº San Agustin s/n- 48230 Elorrio (Bizkaia).

5. Les dades són comunicades a tercers?

a. Administració Pública, Jutjats i Tribunals

Si les autoritats governamentals, com ara els cossos de seguretat de l'estat, Jutges i/o Tribunals, sol·liciten o requereixen informació o si és necessari presentar-la per a complir alguna Llei, EROSKI comuniqués a dites terceres les dades que aquests formalment sol·licitin.

6. Com pot el client exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?

Tot client podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, per escrit a través de l'àrea de contacte, dpo@eroski.es o Equip DPO d'EROSKI S. COOP. Bº San Agustin s/n- 48230 Elorrio (Bizkaia).

7. Mesures de Seguretat i Confidencialitat de la informació.

EROSKI ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que el client faciliti, vetllant així per la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat.

8. Política de Cookies

EROSKI utilitza cookies. Tota la informació sobre aquest tema en la Política de Cookies.

9. Canvis en la Política de Privacitat

EROSKI compleix escrupolosament amb les lleis aplicables a la protecció de dades i la privacitat dels usuaris. Per a això, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol i sense avís previ, les condicions de la present Política de protecció de dades per a adequar-la a qualsevol canvi normatiu o a qualsevol modificació en la presentació i configuració de la Web i/o MIG DIGITAL.